Forsidewidget – Kommende begivenheder

24.-25. august 2017. 14th Scientific NSMM meeting, København, se invitation

31. august – 3. september 2017. NSCMID 2017 Tórshavn, se invitation

8. september 2017. Bente Olesen forsvarer sin doktorafhandling: Characterization of four Escherichia coli clonal Groups. Forsvaret er offentligt og finder sted på Panum institutet, se invitation

27. oktober 2017. Yngre Kliniske Mikrobiologer inviterer til temadag om klinisk mikrobiologisk forskning, se invitation og det foreløbige program

23. november 2017. Temadag om infektioner hos hæmatologiske patienter, arrangeret af Yngre Kliniske Mikrobiologer (YKM) og Yngre Hæmatologer (YH). Nyborg. Se invitation og program

8. – 9. november 2017. DS-CS årsmøde. Hotel Nyborg Strand. Se mere på ds-cs.dk

Datoer for specialespecifikke kurser i 2017, se Uddannelse